Ważne informacje prawne

Przedstawione warunki dotyczą Pożyczki Promocyjnej, udzielanej zgodnie z Regulaminem Promocji dostępnym tu.
Warunki obowiązują wyłącznie w przypadku terminowej spłaty pożyczki.
 

RRSO oznacza Rzeczywistą Stopę Oprocentowania.
 

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych, opisanych w Regulaminie Promocji, której spłata nastąpiła w terminie określonym w Umowie Pożyczki:

RRSO: 0%, przy założeniu, że:
Stopa oprocentowania Pożyczki (stała) wynosi: 0%,
Całkowita Kwota Pożyczki: 1000 zł,
Całkowity Koszt Pożyczki: 0 zł, w tym:

  1. Prowizja: 0 zł, 
  2. Odsetki (kapitałowe): 0 zł, 

Całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł,
Czas obowiązywania umowy: 30 dni.
Stan na dzień: 01.01.2021 r.

 

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych, opisanych w Regulaminie Promocji, w przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki:


RRSO: 514,30 %, przy założeniu, że:
Stopa oprocentowania Pożyczki (zmienna) wynosi: 7,2%,
Całkowita Kwota Pożyczki: 1000 zł,
Całkowity Koszt Pożyczki: 160.90 zł, w tym:

  1. Prowizja: 155.00 zł,
  2. Odsetki (kapitałowe): 5.91 zł,

Całkowita kwota do zapłaty: 1160.91 zł,
Czas obowiązywania umowy: 30 dni.
Stan na dzień: 01.01.2021 r.

Kontakt z nami
Napisz do nas