Restrukturyzacja kredytu — co to jest i jak o nią wnioskować?

11.08.2022

Restrukturyzacja kredytu — co to jest i jak o nią wnioskować?

W momencie podpisania umowy kredytowej zdolność do terminowej jego spłaty jest określana na podstawie naszych aktualnych dochodów i wydatków. Zdarza się jednak, że przez cały okres trwania takiego zobowiązania nasza sytuacja finansowa ulega zmianie. Zależne jest to nie tylko od indywidualnych, często losowych wydarzeń, ale także od zewnętrznych czynników gospodarczych. W celu uniknięcia nieterminowej spłaty warto rozważyć restrukturyzację kredytu.

Czym jest restrukturyzacja kredytu?

To nic innego niż zmiana wyjściowych warunków umowy kredytowej na takie, które pozwolą spłacić wszystkie należności bez powstania zaległości. Reguluje je Ustawa z dnia 15 maja 2015 r., która określa cel postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest wyprowadzenie danej osoby z sytuacji kryzysowej. Takie rozwiązanie zapobiega eskalacji kłopotów finansowych i jest wynikiem obopólnej zgody obu stron umowy. Należy pamiętać, że każdemu bankowi zależy, by dług został spłacony, dlatego zawsze warto w przypadku zmian życiowych negocjować warunki swojego zobowiązania.

Kto może ubiegać się o zmianę kredytu i w jakiej sytuacji?

Utrata stałej pracy, czynniki zewnętrzne czy sytuacje losowe mogą skutkować utratą płynności finansowej. W takiej sytuacji każdy kredytobiorca może ubiegać się o zamianę początkowego systemu spłacania zaciągniętego w banku kredytu. Zawsze odbywa się to na wniosek klienta, a a odpowiedni formularz zwykle znajdziemy w bankowości internetowej lub otrzymamy w placówce. Warto jednak mieć na uwadze, że zgodę na restrukturyzację udziela się nie tylko na podstawie wniosku, ale przede wszystkim na podstawie pozytywnej historii kredytowej.

Jakie są możliwe rozwiązania?

Restrukturyzacja często mylona jest z konsolidacją kredytu. To dwa różne pojęcia, które znacznie różnią się zakresem znaczeniowym. Pierwsze z nich już znamy, natomiast drugie to nic innego, jak zespolenie wielu posiadanych kredytów w jeden, by finalnie spłacać go jedną miesięczną ratą. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Banki oferują wiele innych możliwości, a poniżej kilka z nich:

  • Zmniejszenie wysokości pojedynczej raty kosztem wydłużenia okresu spłacania. Dzięki temu rozwiązaniu co miesiąc będziemy wpłacać bankowi mniejszą kwotę, ale warto pamiętać, że dłuższy okres kredytu to również dłużej opłacane odsetki.
  • Wyższa rata, ale krótszy czas kredytu oraz mniejsza całkowita kwota kredytu. Zaletą takiego rozwiązania jest szybsze zlikwidowanie ciążącego na zobowiązania.
  • Wakacje kredytowe czy też zawieszenia o różnym zakresie. Rozwiązanie wygodne w trudnej sytuacji życiowej, ale możliwe tylko dla kredytobiorców wykazujących się terminową spłatą.
  • Zmiana rat na rosnące lub malejące. Pierwsza z opcji pozwala z początku płacić niewielkie raty, ale w kolejnych miesiącach koszta te wyrównają się lub wzrosną. Drugie rozwiązanie odwraca tę zależność i może obniżyć koszt kredytu.

 

UWAGA!
Warto mieć na uwadze fakt, że banki nie zgadzają się na konsolidację kredytu, jeśli choć jednym ze zobowiązań jest pożyczka online.

 

Wniosek o restrukturyzację – jak wygląda?

Każdy bank proponuje własny wzór wniosku o restrukturyzację kredytu. Standardową jego częścią będą dane kredytobiorcy oraz podstawowe informacje o zawartej umowie. W celu identyfikacji niezbędny będzie dokument tożsamości oraz potwierdzenie osiągania lub utraty stałych dochodów. Kredytodawca sprawdzi również historię klienta w bazach dłużników, w tym m.in.: BIK — Biruo Informacji Kredytowej czy BIG InfoMonitor, gdzie sprawdzi zaległości na czynszu lub mandaty oraz KRD — Krajowym Rejestrze Dłużników. Wniosek o restrukturyzację kedytu można w większości banków złożyć online, co znacznie przyspiesza cały proces.

Restrukturyzacja kredytu – rozwiązanie na kłopoty finansowe

Do restrukturyzacji kredytu przystąpić może każdy, kto akurat tego potrzebuje. Jest to popularne rozwiązanie, które pozwala na rozsądne poradzenie sobie w trudnej, często nieprzewidzianej sytuacji. Warto pamiętać, że kredytodawcy zależeć będzie na tym, aby dług został spłacony. Rozwiązań jest wiele, a dzięki integracji baz oraz bankowości online przystąpienie do tego procesu nie zajmuje dużo czasu.