Czym jest zdolność kredytowa i jakie ma znaczenie?

30.09.2021

Czym jest zdolność kredytowa i jakie ma znaczenie?

Wnioskując o pożyczkę lub kredyt często słyszysz o zdolności kredytowej. To ona wpływa na to, czy i w jakiej kwocie otrzymasz gotówkę. Jednak czym tak naprawdę jest zdolność, co się na nią składa i jak ją sprawdzić? Czy możesz wpłynąć na lepszą zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to nic innego, jak możliwości spłaty wziętego zobowiązania wraz z towarzyszącymi mu opłatami i prowizjami. Każdy bank lub instytucja finansowa udzielająca pożyczki online lub w siedzibie firmy ocenia zdolność pożyczkodawcy do zwrotu gotówki. Im gorsza sytuacja finansowa, nieterminowe spłaty wcześniejszych zobowiązań, niepewna sytuacja zawodowa, tym mniejsze szanse na uzyskanie pożyczki lub niższa przyznana kwota.

Po co sprawdzać zdolność kredytową?

Choć pozornie może wydawać się zbędna to jednak bez dobrej zdolności kredytowej trudno uzyskać jakąkolwiek pożyczkę. Każdy wnioskujący klient poddawany jest analizie, która ma na celu wyeliminowanie ryzyka, że nie ma on możliwości terminowej spłaty zobowiązania, a co za tym idzie jest ryzyko, że wpadnie w długi. W związku z tym sprawdzenia zdolności kredytowej nie należy traktować w kategorii utrudnienia, a raczej realnej oceny możliwości oraz wiarygodności.

Z drugiej strony analiza pozwala określić wysokość przyznanej kwoty, aby ponownie nie było to zbyt duże obciążenie dla klienta, z którym później sobie nie poradzi. Warto wspomnieć, że zdolność kredytowa w każdej instytucji może być inna, bo każda z nich ma różne kryteria i procedury oceny zdolności. Dlatego zawsze najpierw należy złożyć wniosek i zaczekać na weryfikację, nie zrażając się, że w innej firmie aplikacja została odrzucona.

Co składa się na zdolność kredytową?

Wiemy już, czym jest zdolność i po co się ją sprawdza, ale co tak naprawdę wchodzi w skład tej analizy? Procedury różnią się w zależności od instytucji, ale zwykle firmy sprawdzają sytuację finansową klienta, zwracając szczególną uwagę na:

  • wysokość uzyskiwanych dochodów i rodzaj umowy,
  • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, jedzenie, media, opłaty),
  • aktualne zobowiązania (kredyty, pożyczki, zadłużenie na karcie kredytowej, limity na koncie, poręczenia, leasing, itp.)

Najprościej rzecz ujmując pożyczkodawca porównuje wysokość przychodów z wydatkami i sprawdza, czy w skali miesiąca możliwe są do uzyskania jakieś nadwyżki, które zagwarantują terminową spłatę nowej pożyczki.

Jednak to nie wszystko, bo do analizy sytuacji finansowej bierze się pod uwagę także dodatkowe kryteria, które mogą pomóc lub zaszkodzić. Wśród nich znajdziemy:

  • stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, zajmowane stanowisko, itp.,
  • historia kredytowa, które ma na celu przede wszystkim określenie wiarygodności i sumienności w spłatach poprzednich kredytów lub pożyczek.

Jak widać, czynników wpływających na zdolność kredytową jest wiele i w różny sposób mogą się one przyczynić do ostatecznej decyzji pożyczkodawcy,

Czy można samodzielnie sprawdzić zdolność kredytową?

Najszybciej zdolność kredytową sprawdzimy udając się do oddziału banku lub instytucji finansowej. Warto jednak pamiętać, że bank nie dokona weryfikacji bez konkretnego powodu, czyli musi to być np. planowanie zaciągnięcia kredytu. Można to zrobić także bez wychodzenia z domu, korzystając z jednego z internetowych kalkulatorów. Pamiętaj, że nie jest to jednak kompleksowa analiza zawierająca m.in. raport z BIK.

Najlepiej samodzielnie zadbać o regularne, stałe i wysokie zarobki, terminowe spłacanie innych zobowiązań i niskie koszty utrzymania. Wtedy zapewnisz sobie dobry wynik oceny zdolności kredytowej i szanse na lepsze warunki nowej pożyczki lub kredytu.